Log in

Per 1 januari vervallen de prestaties telelogopedie, dat werd bekend toen de Beleidsregel Logopedie voor 2021 werd vastgesteld. Maar hoe kan het dan dat sommige zorgverzekeraars toch aparte tarieven voor telelogopedie hanteren? Deze vraag kregen we van enkele leden.

Antwoord:
De prestaties telelogopedie komen inderdaad per 2021 te vervallen. Per 1 januari 2021 kan digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening worden gebracht.

De wens bestaat dat er wel gemonitord wordt of een behandeling digitaal of face-to-face plaatsvindt. Op dit moment wordt bekeken of Vektis nieuwe codes aan een behandeling kan koppelen om dit te monitoren.

Zodra we meer weten, informeren we jullie hierover via de website en nieuwsbrief.