Log in
Vorige week werd bekend dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg voor covid-19 patiënten ook geldt voor logopedie. Naar aanleiding van dat bericht krijgen we verschillende vragen over de wijze van declareren en over deelname aan het onderzoek.

Zeer logische vragen, maar vanwege de snelheid van de inwerkingtreding van de regeling zijn de systemen van de zorgverzekeraars nog niet ingericht.

Declaraties

De declaraties specifiek voor covid-19 cliënten worden vergoed, maar praktijken moeten deze achterhouden tot het technisch mogelijk is ze in te dienen.

Deelname onderzoek

Veel paramedici vragen zich of het ethisch verantwoord is om patiënten die geen toestemming geven voor deelname aan het onderzoek uit te sluiten van deze herstelzorg. Deze voorwaarde vloeit voort uit de regelgeving over voorwaardelijk toelating. Door opname van deze aanspraak in deze regeling was het mogelijk om op zeer korte termijn een tijdelijke aanspraak te realiseren, waarbij door onderzoek op termijn ook inzicht ontstaat in de effecten.
De gegevens voor het onderzoek worden geanonimiseerd. Patiënten ondervinden op geen enkele wijze schade of nadeel door dit onderzoek. De (onafhankelijke) Advies Commissie Pakket (ACP) heeft in haar advies juist het belang benadrukt van