Log in

Het bureau ontvangt meerdere signalen van leden dat zorgverzekeraars een drempel van €50,00 hanteren bij de meerkostenregeling. Landelijk hebben de zorgverzekeraars een drempel van €50,00 vastgesteld.

Zie de onderstaande veel gestelde vragen:

Vanaf welke omzet kan ik erop rekenen dat ik de drempel haal?

De meerkostenvergoeding waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van het bedrag dat bij de zorgverzekeraar bekend is als vergoede omzet.

1.           Wanneer je rechtstreeks declareerde bij de zorgverzekeraar, dan kun je een redelijke inschatting maken van de hoogte van deze omzet (let op: eigen betalingen van de verzekerde, bijvoorbeeld bij een eigen risico, tellen niet mee).