Lees verder

Het bureau ontvangt meerdere signalen van leden dat zorgverzekeraars een drempel van €50,00 hanteren bij de meerkostenregeling. Landelijk hebben de zorgverzekeraars een drempel van €50,00 vastgesteld.

Zie de onderstaande veel gestelde vragen:

Vanaf welke omzet kan ik erop rekenen dat ik de drempel haal?

De meerkostenvergoeding waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van het bedrag dat bij de zorgverzekeraar bekend is als vergoede omzet.

1.           Wanneer je rechtstreeks declareerde bij de zorgverzekeraar, dan kun je een redelijke inschatting maken van de hoogte van deze omzet (let op: eigen betalingen van de verzekerde, bijvoorbeeld bij een eigen risico, tellen niet mee).

2.           Wanneer je de factuur aan de patiënt meegaf, is het voor jou wellicht moeilijker in te schatten of en bij welke zorgverzekeraar deze is ingediend en wat de uiteindelijke vergoeding was.

Je kunt op de volgende manier inschatten of het zinvol is om de meerkostenbijdrage aan te vragen (rekening houdend met bovenstaande scenario’s):

Wanneer jouw meerkostenpercentage 1,0% is, dan kun je een meerkostenbijdrage ontvangen als je bij ten minste één zorgverzekeraarsconcern in de periode mei t/m december 2020 minimaal € 50,-/0,01 = €5000,- vergoede omzet hebt gehad. Bij andere percentages kun je de minimale vergoede omzet om in aanmerking te komen voor meerkosten op dezelfde manier berekenen. Lever je meerdere zorgsoorten, dan moet het bedrag over de verschillende zorgsoorten in totaal boven de drempel van €50 uitkomen om in aanmerking te komen voor meerkostenvergoeding.

Waarom een drempel van 50 euro per zorgverzekeraarsconcern?

Een drempel maakt de regeling uitvoerbaar voor alle betrokkenen. De drempel is zo laag mogelijk vastgesteld. Deze drempel is een vergelijkbare drempel zoals die ook bij de continuïteitsbijdrageregeling is gehanteerd.

De NVLF begrijpt dat de meerkostenregeling voor kleine praktijken nadelig kan uitpakken, temeer omdat per zorgverzekeraar de vergoeding wordt vastgesteld in plaats van de totale omzet van de praktijk. Dit signaal heeft de NVLF ook gedeeld met de zorgverzekeraars. De NVLF heeft gepleit voor een vergoeding op basis van de omzet praktijk.