Lees verder

Dinsdag 7 september vond de derde online NVLF Inspiratiesessie plaats. Tijdens de Inspiratiesessie werden veel vragen gesteld in de chat. Uiteindelijk kwamen we tijd te kort om die allemaal te beantwoorden. Deze week komen we daarop terug. De sprekers Rob Zwitserlood van de Hogeschool Utrecht en Olivier Hokke van Game Tailors hebben hun best gedaan jullie openstaande vragen te beantwoorden.

Waar ging het ook alweer over?
Rob Zwitserlood is senior onderzoeker bij het lectoraat logopedie van de Hogeschool Utrecht en Olivier is designer en developer bij Game Tailors een gamebedrijf voor serious gaming. Rob en Olivier werkten samen aan het project ZINnig, waarin zij in co-design met logopedisten een game ontwikkelde voor de behandeling van grammaticale problemen bij kinderen met TOS van 7-10 jaar.

Een serious game is gericht op spelenderwijs leren. Tijdens de Inspiratiesessie werd onder anderen besproken hoe spelenderwijs leren werkt en hoe het effectief ingezet kan worden voor logopedie. Verder gaven Rob en Olivier een voorbeeld van een concrete toepassing in een voorproefje van de binnen het ZINnig project ontwikkelde game Bouke bouwt een WaanZINnige wereld. En hoe jij als logopedist zelf kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze game-toepassingen. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.boukebouwt.nl.

Vraag en antwoord

 • Leidt het gamen niet af waardoor het behandeldoel uit beeld raakt.
  RZ: Ik denk dat de logopedist dit wel kan sturen. Bijvoorbeeld door na een x aantal zinnen even iets anders te doen, zoals een verwerkingsopdracht buiten de game om. Wellicht is de Handreiking Samen Gamen ook nog helpend hierbij: https://husite.nl/digitaal/wp-content/uploads/sites/113/2018/11/Handreiking-Samen-Gamen-2.pdf

  OH: Dat is een gegronde zorg waar wij zorgvuldig mee omgaan. Belangrijkste is dat de speler in het spel alleen stappen kan maken door daadwerkelijk met de materie actief bezig te zijn. De logopedist kan zoals Rob al zei sturen en bepalen hoeveel zinnen er zijn te spelen, zodat er ook niet verder gespeeld kan worden dan de oefeningen die gekozen worden.

 • Hoe weet het kind welke machines ze in de Bouke Bouwt-game het moet kiezen?
  RZ: dat moet de logopedist het kind aanleren door samen te bouwen en het verbaal te begeleiden. Mijn ervaring is dat kinderen dat heel snel oppikken, net zoals bij Taal in Blokjes.

  OH: Er zitten in de game ook enkele uitleg video’s verwerkt die worden gestart wanneer er nieuwe machines worden gebruikt. Die kun je samen met het kind kijken en kunnen een aanvulling zijn op je eigen uitleg. Mochten er manieren zijn om de machines beter uit te leggen, horen wij dat heel graag zodat wij dat kunnen verwerken!

 • Zijn er kinderen die het toch lastig vinden om de betekenis van de ‘machientjes’ in de Bouke Bouwt-game te onthouden? Ik had zelf eigenlijk per machientje nog een soort verwijzing naar de woordsoort verwacht. Een betekenisvolle picto of afbeelding. Maar wie weet is dat niet nodig en lukt het zo ook.
  RZ: als je met de muis boven de machientjes gaat staan, verschijnt de geschreven naam van de woordsoort. Een spiekbrief met deze info (picto waar mogelijk) kan handig zijn.

 • Hadden de logopedisten die al met de Bouke Bouwt-game hebben gewerkt veel tijd nodig om het oefenen zichzelf eigen te maken?
  RZ: met deze allerlaatste en nieuwste versie is binnen de HU/ZINnig geen onderzoek meer gedaan.

  OH: we zijn nog bezig met een bruikbaarheidsonderzoek. Tot nu toe hebben wij hierover geen negatieve geluiden gehoord. Tussentijdse resultaten geven aan dat logopedisten zeer waarschijnlijk de game willen gebruiken in de praktijk, maar dat zegt natuurlijk niet genoeg over de initiële opstart. Gedurende deze test periode zoeken we nieuwe testers dus kun je het spel gratis proberen en voor jezelf ontdekken of de drempel te hoog ligt.

  Als je gaat naar boukebouwt.nl/nvlf krijg je onze geheime toegangscode. Laat ons vooral weten waar en of je afhaakt door een lange opstarttijd.
 • Met betreking tot de 3-D figuren in de Bouke Bouwt-game: waarom is er niet gekozen voor eenvoudige vormen zoals driehoek, vierkant, cirkel, cilinder etc.
  RZ: omdat we echt mooie, aantrekkelijke machientjes wilden hebben

  OH: in principe zijn het simpele vormen en kleuren, maar we hebben elementen toegevoegd om ze leuker te maken en beter te laten onderscheiden. Zo heeft onder andere:
  • Het gele voorzetsel-machientje een element dat draait en ‘door, over, naast, op, onder’ gaat.
  • De rode machine heeft ratels om een ‘doe-woord aan te geven.
  • Het bijvoeglijk naamwoord voegt substantie toe aan de buis door een vloeistof te gieten.
  • Het zelfstandig naamwoord bevat een substantie dat borrelt.’
 • Worden lidwoordfouten gezien in de Bouke Bouwt-game?
  RZ: nee, er is een machinetje voor alle lidwoorden. Het gaat in de game om de zinsstructuur (enkelvoudig, samengesteld, toename aantal zinsdelen), woordvolgorde en woordgroep-structuur, niet zozeer over morfologische fouten.
 • Kunnen kinderen de Bouke Bouwt-game ook thuis als huiswerk doen?
  RZ: is nog niet vormgegeven, maar zou op termijn gerealiseerd kunnen worden.

 • Moet je de Bouke Bouwt-game downloaden of kun je het via een website spelen? Of is het een app? Laptop, tablet, telefoon.
  OH: de app is momenteel alleen speelbaar in de browser (Firefox, Google Chrome, of de laatste versie van Microsoft Edge) op een laptop of computer (Mac, Chromebook en Windows beide ok). Hiervoor hoef je niets te installeren en heb je altijd de laatste versie. De app komt in de toekomst ook als download voor tablets (iOS en Android, zoals iPhone en Samsung tablets).
 • Hoeveel behandelsessies ga je met de Bouke Bouwt-game aan de slag?
  RZ: kun je zelf bepalen, afhankelijk van je doelen, en hoe leuk het kind het vindt, er zitten ruim 450 zinnen in op allerlei niveaus van complexiteit.
 • Is dit het vervolg op de Zinnig app? Werkt die dan nu niet meer?
  RZ: ja, dit is de nieuwe versie van de app WaanZINnig.

  OH: de Zinnig– app was een prototype waarvan Bouke Bouwt de uitbreiding en verbetering is op de bevindingen van toen. Het prototype zetten wij niet in. In principe zijn er geen belangrijke functionaliteiten uit het prototype gehaald, maar mocht je toch iets missen in de nieuwe versie, laat het ons weten! Dan kijken we wat we hiervan terug kunnen brengen.

Handout PowerPoint presentaties

Op verzoek van de deelnemers aan de inspiratiesessie hebben Rob en Olivier een handout van hun PowerPoint presentaties ter beschikking gesteld.

PPt presenatie Rob Zwitserlood
PPt presentatie Olivier Hokke

Terugkijken?
Na elke inspiratiesessie vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Tot nu worden de sessies met veel enthousiasme ontvangen. Je vakgenoten raden je van harte aan het Webinar terug te kijken.

Meld je hier aan om de NVLF Inspiratiesessie Gamification terug te kijken. Beschikbaar t/m 7 december 2021.

LET OP! de vorige inspiratiesessie over Spraaktechnologie  is ook nog terug te kijken tot en met 28 september.

Meld je hier aan om de NVLF Inspiratiesessie Spraaktechnologie terug te kijken. Beschikbaar t/m 28 september 2021.

Deze Webinars zijn elk geaccrediteerd voor 1,5 punt. De Webinars zijn uitsluitend bestemd voor leden van de NVLF. Deelname is gratis als onderdeel van het lidmaatschap.