Log in

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een vraag op de website en in de nieuwsbrief.

De vraag van deze week is:

N.a.v. de schrap- en verbetersessies in 2018 besloot het NVLF bestuur voorlopig geen nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Staat het VB nog altijd achter dit besluit?

In november 2018 nam het bestuur n.a.v. de schrap- en verbetersessies het volgende standpunt in:

Pas op de plaats met nieuwe richtlijnontwikkeling.
Richtlijnen hebben tot doel het handelen te baseren op actuele wetenschappelijke inzichten. Het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk is de grootste uitdaging. Richtlijnen hebben pas zin als ze in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Dat betekent dat ze gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. De beroepsgroep heeft mogelijk hulp nodig bij het gebruik ervan. Wetenschap staat nooit stil. Het is op dit moment