Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een vraag op de website en in de nieuwsbrief.

De vraag van deze week is:

N.a.v. de schrap- en verbetersessies in 2018 besloot het NVLF bestuur voorlopig geen nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Staat het VB nog altijd achter dit besluit?

In november 2018 nam het bestuur n.a.v. de schrap- en verbetersessies het volgende standpunt in:

Pas op de plaats met nieuwe richtlijnontwikkeling.
Richtlijnen hebben tot doel het handelen te baseren op actuele wetenschappelijke inzichten. Het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk is de grootste uitdaging. Richtlijnen hebben pas zin als ze in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Dat betekent dat ze gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. De beroepsgroep heeft mogelijk hulp nodig bij het gebruik ervan. Wetenschap staat nooit stil. Het is op dit moment echter belangrijker dat bestaande richtlijnen in de dagelijkse praktijk worden geïmplementeerd dan dat steeds nieuwe worden ontwikkeld die op de plank blijven liggen.

Dit betekent:
• Implementatie van bestaande richtlijnen staat centraal in de kwaliteitsontwikkeling.
• Er wordt even geen geld en energie gestoken in de ontwikkeling van weer nieuwe NVLF-richtlijnen.

 

Nu, ruim twee jaar later, staat het bestuur nog steeds achter dit standpunt en worden er geen nieuwe monodisciplinaire richtlijnen ontwikkeld.

Wel worden de bestaande NVLF richtlijnen (o.a. Dossiervorming, Stotteren, Afasie en TOS) onderhouden, indien er nieuwe inzichten zijn.

Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. Dit doen we onder andere om logopedie te profileren. Het is niet wenselijk dat logopedie ontbreekt in (externe) richtlijnen waarin logopedie van grote betekenis kan zijn.

Heb je vragen over richtlijnontwikkeling, neem contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.