Log in

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.  

De vraag van deze week is: Wat houdt prestatiecode 4011 ‘Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt’ precies in? Valt een telefonisch overleg met een ouder hier bijvoorbeeld onder? 

Antwoord Marliek Schulte, beleidsadviseur bij de NVLF:  
De prestatie ‘Instructie en overleg’ staat beschreven in de beleidsregel logopedie van de NZa. Deze beschrijving luidt als volgt: 

Ad s) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt