Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.  

De vraag van deze week is: Wat houdt prestatiecode 4011 ‘Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt’ precies in? Valt een telefonisch overleg met een ouder hier bijvoorbeeld onder? 

Antwoord Marliek Schulte, beleidsadviseur bij de NVLF:  
De prestatie ‘Instructie en overleg’ staat beschreven in de beleidsregel logopedie van de NZa. Deze beschrijving luidt als volgt: 

Ad s) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt 

Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de begeleiding van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. 

De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling. 

Het overleg is een onderdeel van de behandeling. Dit overleg is terug te vinden in het dossier van de patiënt. 

Het overleg kan zowel live als telefonisch/online plaatsvinden. 

De telefonische zitting is als prestatie door de NZa geschrapt. Er zijn zorgverzekeraars die de prestatiecode voor de telefonische zitting hebben behouden om zo te kunnen monitoren hoe vaak de telefonische zitting wordt gebruikt. Klik hier voor het overzicht. 

Klik hier voor meer informatie over de beleidsregel logopedie 2022.