Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.  

De vraag van deze week werd gesteld naar aanleiding van de nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden:

Moeten scholingen die je volgt om geregistreerd te blijven in het KP worden betaald door de werkgever?

Deze vraag werd tijdens het webinar Rechten en plichten arbeidsvoorwaarden in de praktijk door een van de deelnemers gesteld. De advocaten van Van As hebben dit uitgezocht en dit is hun antwoord:

‘Enerzijds is het geen bij wet, cao of Unierecht verplichte opleiding en mag een werkgever voor het behalen van dat certificaat/herregistratie dus een studiekostenbeding overeenkomen.

Anderzijds: stel dat vanuit de werkgever de verplichting wordt opgelegd dat een werknemer zijn werkzaamheden alleen mag uitvoeren als hij/zij beschikt over een certificaat/registratie in dat register, dan zou je kunnen beredeneren (richtlijn conform) dat werkgever de kosten van herregistratie dient te dragen en dus geen studiekostenbeding mag overeenkomen. 

Meerdere advocaten van ons kantoor kwamen tot deze conclusie. Wellicht dat er kort voor 1 augustus 2022 of daarna meer duidelijkheid komt.’

Tijdens het webinar van de VvAA werd aangegeven dat werkgevers niet verplicht zijn scholingskosten te vergoeden aan de werknemer (zie hieronder).