Log in

Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.

Reactie jurist:

Wat vervelend voor deze studenten dat er zo’n druk op hen wordt gelegd. In beginsel mag het wel en is een dergelijk arbeidsovereenkomst ook rechtsgeldig. Het vragen van een tegenprestatie, zoals de verplichting tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, voor het begeleiden tijdens de stage is niet gebruikelijk.

Uitgangspunt is wel dat als je een arbeidsovereenkomst tekent, je eraan gebonden bent. Het feit dat je tekent voordat je je diploma hebt, lijkt mij op zich geen probleem, omdat je pas aan de slag gaat als je bent geregistreerd (opschortende voorwaarde). 

Als men alleen bereid is je begeleiding aan te bieden als je aansluitend een arbeidsovereenkomst sluit, kan er onder omstandigheden sprake