Log in
Je kunt je registreren met een buitenlands diploma logopedie. Je moet dan wel in het bezit zijn van een verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties .Als je bent afgestudeerd buiten Nederland na 1-12-1997 dan volstaat een kopie (geen origineel) van de door de minister van VWS afgegeven verklaring inzake je vakbekwaamheid.
Als je bent afgestudeerd buiten Nederland voor 1-12-1997 dan volstaat een kopie (geen origineel) van de beschikking van de minister van VWS op grond waarvan je in Nederland het beroep mag uitoefenen of de beroepstitel mag voeren.

Zie voor meer informatie www.bigregister.nl