Log in

Vanaf maandag 10 augustus is het consensusdocument FEES door logopedisten opvraagbaar bij de NVLF.

Dit document is opgesteld door de werkgroep ‘FEES door logopedisten’, omdat landelijke afspraken over het gebruik van FEES door logopedisten tot op heden ontbraken.

Door een e-mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl is het consensusdocument op te vragen.

Het consensusdocument beschrijft de minimale eisen en de bekwaamheidsniveaus met volumenormen voor logopedisten. Het consensusdocument is geautoriseerd door zowel de NVLF als de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) en heeft tot doel:

• voorkomen dat logopedisten, die onvoldoende bekwaam zijn, endoscopieën uitvoeren met mogelijk onjuiste interpretatie en behandeladviezen voor de patiënt als gevolg;
• logopedisten die regelmatig dysfagiepatiënten zien en toegang hebben tot het zelfstandig uitvoeren van FEES, aan te moedigen om zich daarin