Lees verder

Vanaf maandag 10 augustus is het consensusdocument FEES door logopedisten opvraagbaar bij de NVLF.

Dit document is opgesteld door de werkgroep ‘FEES door logopedisten’, omdat landelijke afspraken over het gebruik van FEES door logopedisten tot op heden ontbraken.

Door een e-mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl is het consensusdocument op te vragen.

Het consensusdocument beschrijft de minimale eisen en de bekwaamheidsniveaus met volumenormen voor logopedisten. Het consensusdocument is geautoriseerd door zowel de NVLF als de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) en heeft tot doel:

• voorkomen dat logopedisten, die onvoldoende bekwaam zijn, endoscopieën uitvoeren met mogelijk onjuiste interpretatie en behandeladviezen voor de patiënt als gevolg;
• logopedisten die regelmatig dysfagiepatiënten zien en toegang hebben tot het zelfstandig uitvoeren van FEES, aan te moedigen om zich daarin te bekwamen;
• de veiligheid voor de patiënt en patiëntgegevens waarborgen.
Het consensusdocument is vanaf 10 augustus onder voorwaarden beschikbaar voor de leden van de NVLF, namelijk gekoppeld aan een vragenlijst.

Pilot
Logopedisten zijn niet zonder meer bevoegd om zelfstandig FEES uit te voeren omdat een endoscopie op basis van de wet BIG een voorbehouden handeling is. Op verwijzing van een arts en met aantoonbare bekwaamheid en het achteraf kunnen consulteren van een (KNO-)arts mogen logopedisten dat wel (NVLF, 2011). Tot nu toe hebben diverse logopedisten zich bekwaamd in het zelfstandig uitvoeren van FEES en worden jaarlijks FEES-cursussen voor logopedisten georganiseerd. De NVLF weet dat FEES wordt toegepast door logopedisten maar data, over bijvoorbeeld de schaal waarop en de setting waarbinnen deze wordt uitgevoerd, ontbreken. Daarnaast wil de NVLF dat het consensusdocument logopedisten stimuleert om FEES uit te gaan voeren. Haalbare en bruikbare volumenormen zijn daarvoor een vereiste.

De NVLF wil een pilot gebruiken om data te verzamelen over:

• De kenmerken van logopedisten die zelfstandig FEES uitvoeren ten aanzien van werkplek, werkervaring, scholing en motivatie;
• De veiligheid voor de patiënt en patiëntgegevens;
• De bruikbaarheid en haalbaarheid van de in het consensusdocument opgenomen volumenormen;
• De invloed van het verschijnen van het consensusdocument op de kwaliteit en kwantiteit van FEES door logopedisten.

Werkwijze
Vanaf 10 augustus 2020 kunnen logopedisten het consensusdocument FEES opvragen bij de NVLF. Het consensusdocument wordt verstrekt, zodra u de bijbehorende vragenlijst heeft ingevuld. Deze eerste vragenlijst richt zich voornamelijk op het uitvragen van de ervaring van de logopedist met dysfagie en FEES en de huidige werkwijze en beweegredenen om wel of niet zelfstandig FEES uit te voeren. Een vervolgvragenlijst heeft als doel vast te stellen of het consensusdocument kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen teweeg heeft gebracht in het uitvoeren van FEES door de logopedist. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marissa van der Post als onderdeel van haar studie, Postgraduaat Dysfagie van de Arteveldehogeschool in Gent.

COVID-19
De afgelopen periode zijn er in veel instellingen aanvullende maatregelen getroffen betreffende infectiepreventie door COVID-19.

FEES valt ook onder een hoog-risico handeling, overleg binnen uw instelling welke extra maatregelen er nu van toepassing zijn voordat je FEES implementeert.