Log in
Afgelopen week heeft minister Van Rijn van Medische Zorg de Tweede Kamer een voortgangsbrief gestuurd over de uitvoering van de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt met vijf sectoren in de curatieve zorg. Lees hier wat de stand van zaken is van de bestuurlijke afspraken met de paramedische zorg.

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022
In juni 2019 zijn de handtekeningen gezet onder de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022. Het is daarmee het kortst lopende akkoord van de vijf. De paramedische sector committeert zich hiermee aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en maakte afspraken over kwaliteit van zorg, informatie voor de patiënt, de organisatiegraad en digitalisering. Voor de uitvoering is op de VWS-begroting €15 miljoen gereserveerd.

In de afgelopen maanden zijn betrokken partijen aan de slag gegaan met het uitvoeren van deze afspraken. In de werkgroep en het bestuurlijk overleg paramedische zorg monitoren partijen de voortgang, bewaken zij de samenhang en vindt besluitvorming plaats.

• Voor het onderdeel Kwaliteit van Zorg heeft VWS aan ZonMw opdracht gegeven om een programma paramedische zorg op te starten. Dat bestaat uit twee onderdelen, te weten Kennisvergroting & Onderzoek en Kwaliteit & Transparantie. Voor het programma is €10 miljoen beschikbaar. Het programma is in goed overleg met partijen van start gegaan in