Log in

De patiëntenvereniging hersenletsel.nl ontvangt veel vragen over de voortgang van de ontwikkeling va de Zorgstandaard Hersenletsel. Het bestuur van de Hersenletsel Alliantie heeft daarom onderstaand beknopt voortgangsbericht gemaakt, dat wij graag met jullie delen:

In 2021 en 2022 is door het hersenletselveld de ontwikkeling van de zorgstandaard hersenletsel ter hand genomen. Over veel punten is inmiddels overeenstemming bereikt. Er zijn echter ook nog vraagstukken naar boven gekomen, die om verdere afstemming vragen. In de komende maanden wordt een traject ingezet, waarbij in 4 bijeenkomsten 4 thema’s worden besproken.
1) Hoe stel je vast dat er sprake is van niet-aangeboren hersenletsel?
2) Hoe kan in de zorgstandaard op een goede manier rekening worden gehouden met overeenkomsten en verschillen tussen de gevolgen van het hersenletsel opgelopen door een CVA en gevolgen van hersenletsel opgelopen door een trauma?
3) Welke plek krijgt overprikkeling in de zorgstandaard?
4) Hoe realiseren