Log in
De ontwikkeling van een landelijke behandelindex is één van de afspraken uit het bestuurlijk akkoord. De NVLF is als medeondertekenaar betrokken bij de doorontwikkeling van de behandelindex. Het streven is om één landelijke behandelindex te ontwikkelen voor logopedie. Dat betekent dat alle logopediepraktijken één index voor alle zorgverzekeraars ontvangen en de verschillen tussen zorgverzekeraars wegvallen.

Het onafhankelijke bureau Equalis is inmiddels gestart met de ontwikkeling van een landelijke behandelindex (BI). Op basis van de landelijke data van Vektis wordt onderzocht of een landelijke berekening kan plaatsvinden. Het uitgangspunt is namelijk een landelijke behandelindex. Ook wordt een impactanalyse uitgevoerd waarin de haalbaarheid, de toegevoegde waarde en de impact van de invoering van de landelijke BI in kaart wordt gebracht. Equalis hoopt in de zomer de eerste bevindingen te kunnen delen.

Impact Corona
Van verschillende leden hebben we berichten ontvangen over dat zij zich zorgen maken over de effecten van de coronacrisis op de behandelindex van 2020. Dit is besproken in de werkgroep ‘Ontwikkeling landelijke behandelindex’. Voor het onderzoek van Equalis worden de data van 2019 gebruikt, dus de effecten van Corona zijn geen issue.
Voor het vaststellen van een BI op basis van data van 2020 zijn de effecten van Corona zeker van invloed. De data van 2020 zijn niet representatief omdat de impact van de coronacrisis verschilt