Log in

Medio september zijn we gestart met de herziening van de Kennisagenda Logopedie – NVLF.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan één van de prioriteringssessies die we gaan organiseren.

Waarom deze prioriteringssessies?

Na het uitpluizen van richtlijnen en uitvragen bij alle belanghebbenden (logopedisten, logopedist-onderzoekers, patiënten en verwijzers), hebben we een lange lijst van kennishiaten en kennisvragen. De volgende stap is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennishiaten. Zo willen we komen tot een korte lijst van meest urgente kennisvragen in de logopedie voor de komende vijf jaar. Dat wil zeggen: waar hebben we de komende vijf jaar onderzoeksgeld voor nodig?