Log in

Ter inspiratie voor andere logopedisten zijn we op zoek naar voorbeelden van zorgverplaatsing van de tweede naar de eerste lijn. Ken jij een goed voorbeeld? Dan horen we dat graag!  

In 2019 is de rapportage gepubliceerd van het onderzoek naar de potentiële bijdrage van paramedische zorg in het veranderende zorglandschap. In het AEF rapport wordt ingegaan op de kansen die de Juiste Zorg op de Juiste Plek biedt voor de