Lees verder

Ter inspiratie voor andere logopedisten zijn we op zoek naar voorbeelden van zorgverplaatsing van de tweede naar de eerste lijn. Ken jij een goed voorbeeld? Dan horen we dat graag!  

In 2019 is de rapportage gepubliceerd van het onderzoek naar de potentiële bijdrage van paramedische zorg in het veranderende zorglandschap. In het AEF rapport wordt ingegaan op de kansen die de Juiste Zorg op de Juiste Plek biedt voor de paramedische sector. De vraag is wat de kansen zijn en hoe we die nationaal kunnen benutten. In opdracht van het ministerie van VWS, directie MEVA en CZ, onderzocht AEF de mogelijkheden van zorgverplaatsing van zowel voorbehouden als niet-voorbehouden handelingen van medisch specialistische zorg (MSZ) en huisartsenzorg (HZ) naar paramedische zorg (PZ). De hoofdvraag luidde: Hoe kan de potentie t.a.v. ZJOPJP van huisartsen en medisch specialisten naar paramedische zorgverleners het beste nationaal worden benut? Je leest de rapportage hier.

FEES
In deze factsheet zijn omschrijvingen te vinden van initiatieven die meegenomen zijn in dit onderzoek. Op pagina 18 lees je dat FEES wordt gezien als een goed voorbeeld van zorgverplaatsing.

Heb jij ook een mooi voorbeeld van zorgverplaatsing in jouw omgeving? Dan horen we dat graag van je! Mail dit dan naar logopedie@nvlf.nl. Op die manier krijgen we meer mooie initiatieven in beeld en kunnen we deze ter inspiratie delen met andere logopedisten.