Log in
Recent hebben we de VvAA gevraagd om de voorbeeldcontracten, die de NVLF heeft opgesteld voor praktijkhouders met personeel in dienst, te toetsen aan de wettelijke bepalingen en zo nodig aan te passen. Ook zijn er op ons verzoek voorbeeldcontacten opgesteld voor betaling van de medewerkers op basis van gerealiseerde omzet.
Redactie

Deze voorbeeldcontracten hebben de naam gekregen van variabel aantal uren variabel loon. Met deze nieuwe contractvorm komen we tegemoet aan de wens van een deel van de praktijkhouders met personeel.

De nieuwe voorbeeldcontacten vind je hier.