Log in

Per 1 januari 2021 gaat het tweede deel van de gzsp vanuit de extramurale subsidieregeling over naar de Zorgverzekeringswet waaronder ook de logopedische zorg. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voert op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een monitor uit naar het inkoop- en contracteerproces binnen de gzsp. Deze monitor wordt uiterlijk 1 mei 2021 opgeleverd. De Beleidsregel is dan pas kort in werking getreden. De monitor heeft dan ook als doel om de eerste inzichten van het inkoop- en contracteringsproces 2021 in kaart te brengen.

Deze monitor is gebaseerd op interviews met beroeps- en branchepartijen en gegevens uit vragenlijsten ingevuld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze vragenlijsten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars staan vanaf 4 januari tot en met 31 januari 2021 online.

De vragenlijsten zijn bedoeld voor zorgaanbieders die gzsp leveren en zorgverzekeraars.