Log in

Voor 2022 bieden alleen Zilveren Kruis en Eno een nieuwe overeenkomst logopedie aan. Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet afsluiten van een overeenkomst met Zilveren Kruis, organiseert de NVLF op donderdagavond 7 oktober een online-contracteeravond. Omdat Eno een regionale verzekeraar betreft, organiseert de NVLF geen landelijke avond voor de overeenkomst met Eno. De NVLF heeft Eno wel gevraagd om iets dergelijks voor haar contractanten te organiseren. 

De NVLF mag volgens de mededingingsregels haar leden niet adviseren om wel al dan niet de overeenkomsten te tekenen. Dat is ook zeker niet de insteek van de avond. Maar we mogen wel de leden informeren over wat in de overeenkomst staat. 

Voor de andere zorgverzekeraars lopen de overeenkomsten door omdat vorig jaar met die verzekeraars meerjarige overeenkomsten zijn afgesloten.&