Log in

In november van het afgelopen jaar vroegen wij d.m.v. een poll of jullie verwijzingen ontvangen via ZorgDomein en zo ja, welke voor- en nadelen het gebruik jullie oplevert. We delen nu graag de resultaten met jullie.

 

Respons

In totaal reageerden 104 leden op de poll; 26,9% van hen maakt gebruik van ZorgDomein, 73,1% niet.

Wat zijn volgens de leden die verwijzingen ontvangen via ZorgDomein de voor- en nadelen?

Voordelen die worden genoemd zijn:

  • De huisarts weet de logopedist makkelijk te vinden. Het verwijzen wordt laagdrempeliger. De verwijslijnen zijn korter;
  • De verwijzing ontvang je direct en is volledig. Je hoeft niet/minder na te bellen voor aanvullende informatie. Het dossier kan al aangemaakt worden voordat de patiënt komt. Hierdoor zijn er minder administratieve handelingen nodig, wat tijd bespaart;
  • Geen papieren meer in de praktijk;
  • Geen verwijzingen die (ouders) kwijt zijn;
  • De NAW-gegevens worden compleet aangeleverd via