Lees verder

In november van het afgelopen jaar vroegen wij d.m.v. een poll of jullie verwijzingen ontvangen via ZorgDomein en zo ja, welke voor- en nadelen het gebruik jullie oplevert. We delen nu graag de resultaten met jullie.

 

Respons

In totaal reageerden 104 leden op de poll; 26,9% van hen maakt gebruik van ZorgDomein, 73,1% niet.

Wat zijn volgens de leden die verwijzingen ontvangen via ZorgDomein de voor- en nadelen?

Voordelen die worden genoemd zijn:

 • De huisarts weet de logopedist makkelijk te vinden. Het verwijzen wordt laagdrempeliger. De verwijslijnen zijn korter;
 • De verwijzing ontvang je direct en is volledig. Je hoeft niet/minder na te bellen voor aanvullende informatie. Het dossier kan al aangemaakt worden voordat de patiënt komt. Hierdoor zijn er minder administratieve handelingen nodig, wat tijd bespaart;
 • Geen papieren meer in de praktijk;
 • Geen verwijzingen die (ouders) kwijt zijn;
 • De NAW-gegevens worden compleet aangeleverd via de verwijzing;
 • Indien verwijzingen via ZorgDomein binnenkomen, worden ze binnen onze organisatie (extramurale ouderenzorg) door de praktijkhouder/secretaresse verwerkt. Er wordt dan al een dossier aangemaakt met de eerste gegevens erin. Bespaart dus tijd! Daarnaast zijn de verwijzingen via zorgdomein vaak completer ingevuld (voornamelijk ook voorgeschiedenis) waardoor we al meer informatie ontvangen van de huisarts;
 • De verwijzing is direct te koppelen aan het dossier.

 

Nadelen zijn:

 • Het ontvangen van verwijzingen via ZorgDomein en deze direct koppelen aan de dossiers is nog niet mogelijk bij elk EPD;
 • De kosten.

 

Ervaringen vanuit de praktijk

We vroegen enkele leden die reageerden op de poll of zij kunnen beargumenteren dat ZorgDomein daadwerkelijk bijdraagt aan verminderde administratieve lasten en het dus opweegt tegen de kosten?

“Wij gebruiken nu ruim een jaar Zorgdomein. Het is gekoppeld aan ons administratiesysteem  waardoor de verwijzingen van vooral huisartsen direct in ons systeem bij de juiste cliënt worden gehangen. Je hoeft dus niet meer achter verwijzingen aan. Mijn ervaring is dat huisartsen het heel vaak gebruiken, artsen vanuit het ziekenhuis minder. Je kunt ook kort overleggen met artsen of je bevindingen naar hen mailen. Dit vermindert de administratieve last. Ik moet hierbij opmerken dat de artsen het systeem volop gebruiken om te verwijzen, maar voor overleg of de verslagen gebruiken zij het nauwelijks. Als je aangeeft bij de assistente dat je Zorgdomein gebruikt voor verslagen en/of overleg dan zijn zij wel bereid dit gebruiken. Ik hoop dat Zorgdomein zijn diensten gaat uitbreiden zodat je er ook met externe betrokkenen beveiligd mee kunt mailen. De kosten zijn vriendelijk.”

 

“De ervaringen van mij tot nu toe met Zorgdomein zijn positief. Er moet m.i. nog meer bekendheid komen voor het gebruik. Als logopedist heb ik mijn profiel ingevuld waarbij de arts gelijk zou moeten kunnen zien wat ik te bieden heb aan expertise (en dit kan ik ook aanvullen/bijhouden zodat dat altijd up-to-date is).

Omdat de verwijzing via Zorgdomein uitgebreidere informatie bevat dan een reguliere verwijzing hoef ik geen extra telefoontjes te plegen over de medische voorgeschiedenis en heb ik al meer voorinformatie waardoor de anamnese vlot(ter) gedaan kan worden. Omdat ik de verwijzing direct krijg toegestuurd kan er vlot een afspraak worden gepland. Ik hoef namelijk niet te wachten totdat de cliënt contact met mij opneemt, want ik heb de ervaring dat dat er soms bij blijft of dat er langere tijd tussen bezoek aan arts en de afspraak met mij zit.”

“Kosten zijn net geen 20 euro per maand (de eerste paar maanden gratis geloof ik). Ik werk met Incura. Verwijzingen komen via Incura binnen. Gegevens van de patiënt worden meteen in het dossier ingevuld. Dit scheelt veel tijd. Fijn is ook dat je de digitale verwijzing niet meer “op papier” hoeft te archiveren (deze wordt meteen in je dossier opgeslagen) en je dus je dossier volledig digitaal kunt bewaren (wat nu 20 jaar moet). In mijn regio werken bijna alle huisartsen met zorgdomein. Je bent goed vindbaar voor hen via Zorgdomein. Bijkomend voordeel is dat alle belangrijke gegevens op de verwijzing staan (o.a. bsn-nummer, agb-code verwijzer, hulpvraag) wat bij papieren verwijzingen vaak niet zo is.”

 

Vragen
Uit de reacties op de poll bleek ook dat twee vragen leven onder de NVLF-leden:

 • Wat is het verschil tussen ZorgDomein en Zorgmail?

ZorgDomein
Met ZorgDomein komt de verwijzing naar logopedie digitaal binnen, compleet met alle relevante patiëntgegevens én volgens de richtlijnen. Als er een koppeling is met het EPD voeg je de verwijsbrief eenvoudig toe aan het patiëntendossier. Klik hier voor meer informatie.

Uit een inventarisatie onder de softwareleveranciers blijkt dat verschillende leveranciers momenteel werken aan de  koppeling om verwijzingen via ZorgDomein te kunnen ontvangen. Een aantal leveranciers heeft dit al gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over de koppeling en kijk dan naar de kolom ‘zorgaanbiedend’.


Zorgmail
Zorgmail wordt gebruikt  voor het uitwisselen van privacygevoelig persoonlijke gegevens. Dit betekent dat je bij het versturen van gegevens over patiënten een veilige mail gebruikt. Deze dienst biedt de garantie dat het bericht ook inderdaad alleen wordt gelezen door de persoon waarvoor het bedoeld is en niet “afgetapt” kan worden. Klik hier voor meer informatie over Zorgmail.
Een concurrent van Zorgmail is bijvoorbeeld Zivver. Klik hier voor meer informatie over Zivver.

 •  Gaat de NVLF ZorgDomein collectief inkopen?

De NVLF is wel in gesprek met ZorgDomein over de mogelijkheden om centraal in te kopen. We zien echter dat er ook regio-organisaties zijn die ZorgDomein uitrollen binnen de eerstelijnszorg in hun regio. Ter inspiratie zie: https://zel.nl/ondersteuning-zorgverleners/ict/zorgdomein/.