Log in

‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 29 januari werd vastgesteld. 

Lees meer op de site van de Rijksoverheid. Hier vind je de definitieve versie van de visie.

Een aantal organisaties binnen Paramedisch Platform Nederland hadden de consultatie versie Visie Eerste Lijn voorgelegd aan hun  leden. De NVLF deed dit niet. Uit deze consultatie bleek dat er op grote lijnen positief wordt gereageerd op de doelstellingen en uitgangspunten van de visie. Ook erkennen en herkennen ze de urgentie zoals