Log in

Het kabinet maakt vandaag (dinsdag 20 september) tijdens Prinsjesdag de plannen en de begroting voor 2023 bekend. Onze adviseurs van public affairsbureau EPPA, dat de NVLF ondersteunt bij de politieke belangenbehartiging, buigen zich over deze stukken en maken speciaal voor de NVLF een overzicht met relevante informatie voor de paramedische beroepsgroepen in het algemeen en logopedie in het bijzonder. Zodra deze informatie beschikbaar is, delen we die in onze nieuwsbrief en op nvlf.nl.