Lees verder
Lizet van Ewijk is logopedist, onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. Samen met Maren van Rijssen verzorgt ze de workshop CommuniCare: afasie-vriendelijk communiceren, tijdens het NVLF Jaarcongres 2021 Logopedie gaat verder!

Hoe ga jij verder met logopedie? 

Lizet: “In CommuniCare neem je als logopedist binnen een zorginstelling een nieuwe rol op je. Je richt je op het team zorgverleners om de patiënt heen. Waar het om gaat is dat de communicatie met afasiepatiënten verbetert. Iedereen vindt dat belangrijk. Maar in de praktijk van alledag komt er niet van of loopt het mis door de snelheid van werken. Terwijl afasiepatiënten er enorm bij gebaat zijn als ze werkelijk gehoord worden. Juist voor behandelend artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners is goed communiceren met de patiënt belangrijk: je kunt dan betere zorg leveren.” 

Welke nieuwe ontwikkelingen in het vak komen in jouw workshop aan de orde? 

“In CommuniCare positioneren we de logopedist als dé deskundige in communicatie met de patiënt. Je bent daarin de vaandeldrager en sparringpartner voor je collega’s. Je draagt niet alleen kennis over aan andere zorgverleners binnen het team, je gaat ook met ze oefenen. Dat werkt het beste in heterogene groepen, waarin verschillende professionals meedoen. Ook het ondersteunend personeel – die zijn soms intuïtief ijzersterk in communiceren. Het liefst neem ik ook iemand met afasie mee – ik heb nooit moeite om mensen te vinden die hier graag aan meewerken. Dan blijken eenvoudige tips vaak al eye-openers, zoals iets meer tijd nemen of even terugkoppelen of je het goed hebt begrepen.” 

Wat is jouw meest inspirerende ervaring met een cliënt de afgelopen tijd? 

“Ik werk helaas al acht jaar niet meer als praktiserend logopedist. Aan onderzoek en lesgeven heb ik een meer dan volledige dagtaak. Maar ik mis het soms wel, om ook individueel voor iemand veel te kunnen betekenen. Dus misschien dat ik er in de toekomst wel weer ruimte voor maak in mijn agenda. Gelukkig heb ik in mijn onderzoek veel contact met mensen met een afasie. Hen direct betrekken bij de opzet en uitvoer van onderzoek is belangrijk.” 

Werk je samen met zorgprofessionals van andere disciplines? 

“Alleen maar. We hebben CommuniCare ontwikkeld als instellingsbrede interventie met scholing voor multidisciplinaire teams. Dus we betrekken echt iedereen erbij. Dat is soms wel even wennen. De zorg is best hiërarchisch. Het is niet altijd gemakkelijk om als logopedist in het team rechtop te gaan staan en te zeggen: communiceren is mijn vak, dus ik neem nu even het voortouw. Dat wordt pas geaccepteerd als je je collega’s ervan kunt overtuigen dat jij als logopedist over een aantoonbaar werkzame methode beschikt om de communicatie met afasiepatiënten te verbeteren. Daarom doen we daar ook zoveel onderzoek naar. Bovendien is het belangrijk dat het management erachter staat. Nu maar ook later, als wij er niet meer bij zijn om het team te ondersteunen.” 

Wat is voor jou de belangrijkste voorwaarde om je werk goed te kunnen doen? 

“Autonomie. Dat je mag leren, ook van je fouten. Hier bij de Hogeschool Utrecht krijg ik daar alle ruimte voor. En het is natuurlijk luxe om te werken voor het Lectoraat Logopedie – een geweldige plek voor onafhankelijk onderzoek naar logopedie voor volwassenen.” 

Ook als je niet op vrijdag 26 november verhinderd bent, is het mogelijk om de workshops terug te kijken. Je moet je dan wél van tevoren aanmelden via de link in jouw persoonlijke uitnodiging. Het is niet mogelijk om je achteraf, na 26 november, nog aan te melden om de workshops terug te kijken.