Log in
Eind 2018 is de Kennisagenda Logopedie opgeleverd. Sindsdien werken wetenschap en praktijk samen aan de beantwoording van de onderzoeksvragen uit de Kennisagenda. In deze video´s zie je hoe dat in zijn werk gaat.

De Kennisagenda, wat was dat ook alweer?

Leden, wetenschappers, docenten en medewerkers van de NVLF hebben zich ingezet om kennishiaten te formuleren die voor de dagelijkse praktijkvoering van een logopedist relevant zijn. Op basis daarvan zijn onderzoeksvragen voor de toekomst geformuleerd. De kennisagenda is onderdeel van een meerjaren onderzoeksagenda paramedische zorg. Bekijk hieronder de toelichting van Ellen Gerrits, hoogleraar Logopediewetenschap bij de Universiteit Utrecht en Lector Logopedie-Participatie door Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.

In onderstaande video´s worden drie onderzoeksvragen (van elk thema in de Kennisagenda één) behandeld.

Thema 1: Effectiviteit van logopedisch handelen – Vraag 1

Thema 2: Multi- en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen – Vraag 34

Thema 3: Innovatie van logopedisch handelen – Vraag 40

Meer informatie over de Kennisagenda Logopedie vind je op www.nvlf.