Log in
Om duidelijk te maken dat logopedie doorgaat, ook in tijden van corona en om telelogopedie onder de aandacht te brengen van cliënten, heeft de NVLF in samenwerking met haar leden een video gemaakt. Deze video is nu beschikbaar.

Delen
Deel de video via sociale media om te laten weten dat logopedie doorgaat; als een behandeling niet face-to-face kan plaatsvinden, kan het online. De NVLF heeft een sociale mediacampagne opgezet rondom deze video´s.

Er zijn twee versies beschikbaar:

– Een langere versie

– Een korte versie van 30 seconden

Kort bericht
Ook hebben we een kort bericht opgesteld, dat je zou kunnen delen in combinatie met de video´s. Je zou dit bericht bijvoorbeeld ook naar lokale media kunnen sturen.