Log in
Anders dan zorgverzekeraar Menzis lijken VGZ en Caresq bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 niet vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het kostenonderzoek paramedische beroepen.
Redactie

VGZ heeft een verhoging van 3% aangekondigd, Caresq verhoogt het tarief met € 0,50. Dat is niet of nauwelijks meer dan een indexering vanwege gestegen kosten. Daarmee wijken beide verzekeraars duidelijk af van de lijn die Menzis kiest en waarvoor de NVLF meermalen heeft gepleit, zowel bij de verzekeraars als in de politiek.

Omdat de uitkomsten van het kostenonderzoek nog niet beschikbaar zijn, heeft Menzis daarop een voorschot genomen en onlangs een verhoging van 14% aangekondigd. Voor 2021 zal de verzekeraar een tarief vaststellen dat aansluit bij de uitkomsten van het onderzoek. VGZ en Caresq laten met hun aankondiging zien nog minstens een jaar te willen wachten met een eventuele positieve aanpassing van het tarief. Zij geven daarmee een duidelijk signaal af richting beroepsgroep en beroepsvereniging. De NVLF heeft bij de zorgverzekeraars nog aangedrongen op een heroverweging van het voornemen. Dat is de maximale bemoeienis die de vereniging mag hebben met de tariefhoogte. De verzekeraar heeft hier geen gevolg aan gegeven.

De reacties van NVLF-leden