Lees verder
Anders dan zorgverzekeraar Menzis lijken VGZ en Caresq bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 niet vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het kostenonderzoek paramedische beroepen.
Redactie

VGZ heeft een verhoging van 3% aangekondigd, Caresq verhoogt het tarief met € 0,50. Dat is niet of nauwelijks meer dan een indexering vanwege gestegen kosten. Daarmee wijken beide verzekeraars duidelijk af van de lijn die Menzis kiest en waarvoor de NVLF meermalen heeft gepleit, zowel bij de verzekeraars als in de politiek.

Omdat de uitkomsten van het kostenonderzoek nog niet beschikbaar zijn, heeft Menzis daarop een voorschot genomen en onlangs een verhoging van 14% aangekondigd. Voor 2021 zal de verzekeraar een tarief vaststellen dat aansluit bij de uitkomsten van het onderzoek. VGZ en Caresq laten met hun aankondiging zien nog minstens een jaar te willen wachten met een eventuele positieve aanpassing van het tarief. Zij geven daarmee een duidelijk signaal af richting beroepsgroep en beroepsvereniging. De NVLF heeft bij de zorgverzekeraars nog aangedrongen op een heroverweging van het voornemen. Dat is de maximale bemoeienis die de vereniging mag hebben met de tariefhoogte. De verzekeraar heeft hier geen gevolg aan gegeven.

De reacties van NVLF-leden variëren van grote teleurstelling tot boosheid. Hoewel individuele tarieven en contracten formeel geen zaak zijn van de vereniging, kan de NVLF zich de reacties heel goed voorstellen. Anders dan gehoopt is dit niet een signaal dat tot uitdrukking brengt dat de beide verzekeraars de problemen van de beroepsgroep serieus nemen. Intussen blijft de wachtlijstproblematiek onverminderd aanwezig.

Zoals bekend, is het de NVLF niet toegestaan te adviseren over de hoogte van de honorering. Dat is een zaak van de contractpartners, de zorgverlener en de zorgverzekeraar. De NVLF lobbyt bij verzekeraars, overheid en politiek voor een reële vergoeding voor de inspanningen van de logopedisten. De NVLF is benieuwd naar de tarieven die de andere zorgverzekeraars gaan aanbieden.