Log in

PPN, KNGF en SKF hebben gezamenlijk een verzoek ingediend bij ZN om vergelijkbare regelingen in het leven te roepen voor de omzetderving en meerkosten die paramedische praktijken in 2021 en 2022 hebben geleden vanwege Covid-19. ZN heeft dit verzoek niet gehonoreerd en daarmee blijft de keuze om geen regelingen aan te bieden gehandhaafd. De NVLF betreurt dit besluit ten zeerste.

Volgens ZN was in  2020   sprake van een acute situatie waar niemand zich op kon voorbereiden. Door maatregelen vanuit de overheid werden vrijwel alle sectoren, waaronder de paramedische zorg, gedwongen te sluiten. Vanuit de verantwoordelijkheid die zorgverzekeraars hebben voor de continuïteit van de zorg hebben zij in 2020 de ‘continuïteitsbijdrage’ in het leven geroepen. Daarnaast hebben de verzekeraars een ‘meerkostenregeling’ opgezet, waarmee zorgaanbieders tegemoetgekomen werden in de meerkosten die ze vanwege Covid-19 hebben gemaakt, zoals voor de inrichting van de praktijkruimte zodat 1,5 meter gehouden