Log in

Door een nieuwe regel van de Belastingdienst moeten inhoudingsplichtige uitbetalers per 2023 melding doen van alle betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht. Die situatie komt in de zorg veel voor. Als NVLF/PPN verzetten we ons tegen deze verplichting. Lees meer over waar wij op inzetten en over wat deze verplichting voor jou als praktijkhouder betekent.

De NVLF en PPN werd onlangs gewezen op een nieuwe bepaling van de Belastingdienst en we realiseerden ons de impact die dit heeft in de zorg. Ook voor veel accountantskantoren die voor zorgverleners werken was dit nieuw. In de zorg komt het vaak voor dat betalingen zonder btw plaatsvinden, want veel werkzaamheden van waarnemend logopedisten vallen onder de medische vrijstelling voor btw-heffing (of onder de KOR).