Log in

Het programma Paramedische Zorg 2023-2026 zorg is van start. De missie van het programma is dat de paramedische zorg optimaal bijdraagt aan de ambities zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), en dus bijdraagt aan de transformatie naar passende zorg, het versterken van de eerstelijnszorg en het ontlasten van de tweede lijn.

Om dat te bereiken is de inzet van het programma om de paramedische zorg te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de paramedische zorg en de gezondheid en/of kwaliteit van leven van patiënten en eventueel hun naasten.

De volgende paramedische beroepsgroepen zijn betrokken binnen het programma: fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, huidtherapie en optometrie.

Passende zorg