Log in
Eind augustus deed de NVLF een oproep onder haar leden om verbeterpunten aan te leveren voor de nieuwe criteria Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 2020-2025. Op deze oproep hebben diverse leden gereageerd. Enkele voorbeelden van verbeterpunten die zij noemden zijn: puntentoekenning voor supervisoren en een andere puntentoekenning voor deelname aan richtlijnwerkgroepen.
Redactie

Wat gebeurt er met deze input?
De input die binnengekomen is wordt in november met de commissie Vakinhoud en het bestuur van de NVLF besproken. In december worden de punten meegenomen naar de registratiecommissie van het KP. Vervolgens stelt het KP samen met de andere beroepsverenigingen eind 2018/begin 2019 de nieuwe concept criteria KP 2020-2025 op.

We bedanken alle leden die hun input hebben gestuurd hartelijk en houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de criteria KP 2020-2025.