Log in
De vervanging van de huidige Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld. De wet is van belang voor mensen die werken als zzp’er. Niet eerder dan 2021 gaat een nieuwe wet in. De voorgestelde kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers tegen te gaan, staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, zo schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.
Redactie

Het is wel de bedoeling dat er in de eerste helft van 2019 meer duidelijkheid komt over de nieuwe plannen. In de loop van 2019 wordt bezien of en wanneer een webmodule voor opdrachtgevers wordt ingevoerd. Hiermee moeten opdrachtgevers zekerheid krijgen over de vraag of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Zodra meer duidelijk is, laten we dat weten.