Log in

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.  

De vraag van deze week is: 

Eind juni 2022 zijn de nieuwe Criteria Kwaliteitscyclus 2023 vastgesteld. Ik lees dat het jaarlijks verslag aan de verwijzer/behandelend arts geschreven bij behandelingen die langer dan 12 maanden duren? ‘vervalt’. Het gaat om onderstaande alinea:

Methodisch Logopedisch Handelen

Er is kritisch gekeken welke items en welke informatie vastgelegd dient te worden om te laten zien dat Methodisch Logopedisch Handelen is toegepast. Items die hier niet aan bijdragen zijn komen te vervallen en worden niet meer getoetst. Dit betekent