Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.  

De vraag van deze week is: 

Eind juni 2022 zijn de nieuwe Criteria Kwaliteitscyclus 2023 vastgesteld. Ik lees dat het jaarlijks verslag aan de verwijzer/behandelend arts geschreven bij behandelingen die langer dan 12 maanden duren? ‘vervalt’. Het gaat om onderstaande alinea:

Methodisch Logopedisch Handelen

Er is kritisch gekeken welke items en welke informatie vastgelegd dient te worden om te laten zien dat Methodisch Logopedisch Handelen is toegepast. Items die hier niet aan bijdragen zijn komen te vervallen en worden niet meer getoetst. Dit betekent niet dat je het, als onderdeel van het volgen van de procesmatige richtlijnen, niet meer hoeft te doen of vast te leggen.

Hoef ik nu geen verslag meer te schrijven aan de verwijzer?

Het antwoord is:
Nee, de verplichting om een verslag naar de verwijzer te sturen is niet komen te vervallen. De bestaande richtlijnen en protocollen blijven van kracht. Hierin hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.

Tijdens de kwaliteitstoets wordt echter niet meer getoetst of de brief is verstuurd. Bij een materiële controle door de zorgverzekeraar kan hier wel op getoetst worden.