Log in

CZ laat de verplichte verwijzing voor eerstelijns logopedie bij kinderen (0-18 jaar) per 1 januari 2024 vervallen. De NVLF is erg blij met de keuze van CZ: in gesprekken met CZ heeft de NVLF dit onderwerp vaker besproken, onder meer met oog op het verlichten van administratieve lasten voor onze leden.

Met de toenemende druk op de toegankelijkheid van zorg vindt CZ het niet langer passend om de verwijzing te blijven hanteren. Vandaar dat zij hebben besloten om deze vanaf 1 januari 2024 te laten vervallen. Alle gecontracteerde zorgaanbieders logopedie hebben inmiddels een brief van CZ ontvangen.