Log in
Dorry Elshout neemt na een zittingstermijn van ruim 7 jaar afscheid als kaderlid van de Commissie Vakinhoud. Haar bijdragen zijn door de NVLF zeer gewaardeerd. Bij haar afscheid raadt ze collega’s aan zitting te nemen in commissies van de NVLF.
Redactie

We vragen Dorry even terug te blikken vanuit haar professionele achtergrond. “Mijn werkveld speelt zich af binnen de intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, in de regio Eindhoven en De Kempen. Ik heb met alle leeftijden en niveaus van functioneren te maken. Ook heb ik een paar jaar een eigen praktijk gevoerd en binnen dagverblijven voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Daarnaast nog op een school voor ZMLK. Begin 2012 ben ik gestart in de Commissie Vakinhoud. Nu zijn we ruim 7 jaar verder – de zittingstermijn is 8 jaar – en komt voor mij een andere periode in beeld. Langzaam maar zeker bouw ik de extra werkzaamheden af, waaronder de deelname aan de Commissie, en ga ik volgend jaar 1 april stoppen met werken.

Wat was jouw specifieke bijdrage aan de Commissie?
“In de afgelopen jaren heb ik mijn jarenlange werkervaring in kunnen zetten om kritisch mee te denken in het brede spectrum van onderwerpen. Het is in