Log in
In het inkoopbeleid van Caresq staat dat de contracten voor paramedische zorg tussen half augustus en half september 2020 worden aangeboden. Vanwege de gesprekken die op dit moment nog gaande zijn tussen de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars over de ‘werkagenda’ voor de uitwerking van het kostenonderzoek, heeft Caresq laten weten de eerder genoemde contracteerperiode aan te passen. Dit zal nu half oktober 2020 worden. Uiteraard verschuift hiermee ook de uiterste tekendatum van de zorgovereenkomst. We verwachten dat meerdere zorgverzekeraars de overeenkomsten later gaan aanbieden.

De contouren van uitwerking van het kostenonderzoek krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet. De NVLF hecht grote waarde aan de totstandkoming van een breed gedragen werkagenda, waarover de op dit moment constructief overleg wordt gevoerd met de zorgverzekeraars. De suggestielijst van de Werkgroep Vervolg Kostenonderzoek speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze werkagenda.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.