Lees verder
26 februari bracht zorginkoper Linsey Griep van CZ groep een meeloopbezoek aan de logopediepraktijk van Jolanda Kooter. Jolanda is Landelijk Contractanten Vertegenwoordiger (LCV-er) voor CZ.
Redactie

Jolanda spreekt over een zeer zinvolle dag waarin zij het werk in haar praktijk heeft laten zien en wat hier allemaal bij komt kijken. Ook Linsey heeft het meeloopbezoek als zeer interessant en zinvol ervaren. Vooral de grote diversiteit aan cliënten en therapievormen waren interessant om te zien. Zo kwam er tijdens deze dag een Parkinson patiënt voorbij die ondersteuning krijgt door middel van een app. Een interessante vernieuwing.

Bij één van de cliënten werd de toegevoegde waarde van logopedie mooi geïllustreerd. Een moeder van een kind met een taalontwikkelingsstoornis liet opnames horen van toen haar kind net was begonnen met de logopediebehandeling. Dit kon Linsey vervolgens zelf vergelijken met hoe het kind nu in de behandelkamer aan het praten was.

Belangrijk onderwerp van gesprek was de indirecte tijd. Jolanda heeft Linsey laten zien dat er veel tijd kwijt gaat aan het uitwerken van testgegevens, maken van handelingsplannen, contacten met scholen, maar ook contacten met de tweede lijn. Dit allemaal ten behoeve van de kwaliteit van de behandelingen. De vraag hierbij is: hoe kunnen logopedisten deze indirecte tijd en kwaliteit zichtbaar maken? En hierbij kritisch blijven beoordelen welke taken tot het werkgebied van de logopedist behoren of bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid zijn van ouders en/of verzorgers? CZ groep vindt het belangrijk om samen met de beroepsvereniging te blijven kijken hoe administratieve lasten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt.

Jolanda heeft DTL besproken en in het systeem laten zien hoe dit werkt. Op die manier is ook de PREM uitgelegd aan de zorginkoper.

Ook werd de duur van de behandeling besproken. In sommige gevallen is het wenselijk een langere zitting te boeken, bijvoorbeeld bij bepaalde Parkinson patiënten, kinderen in de testfase of kinderen met TOS.

Jolanda heeft het belang van het vak en haar enthousiasme ervoor overgebracht op de zorginkoper. De zorginkoper gaf aan dat CZ groep logopedie echt als waardevol ziet en waardering heeft voor het vakgebied. Als zorgverzekeraar en zorgaanbieder hebben we uiteindelijk hetzelfde doel, namelijk de beste zorg voor de cliënt. Naast deze doelstelling hebben wij als zorgverzekeraar ook de maatschappelijke opdracht om te sturen op doelmatige zorg en kostenbeheersing. Zodat we de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden, voor nu en voor de toekomst. Het inzichtelijk en meetbaar maken van kwaliteit van zorg en waarde voor de cliënt blijft een uitdaging. Wij streven ernaar om samen met zorgaanbieders en cliënten verder te werken aan het transparant maken van kwaliteit van zorg.

Dankzij deze dag heeft de zorginkoper gezien hoe divers de patiënten bij een logopediepraktijk zijn en weet zij meer over de tijd die logopedisten in hun werk steken, voor en na behandelingen.