Log in
26 februari bracht zorginkoper Linsey Griep van CZ groep een meeloopbezoek aan de logopediepraktijk van Jolanda Kooter. Jolanda is Landelijk Contractanten Vertegenwoordiger (LCV-er) voor CZ.
Redactie

Jolanda spreekt over een zeer zinvolle dag waarin zij het werk in haar praktijk heeft laten zien en wat hier allemaal bij komt kijken. Ook Linsey heeft het meeloopbezoek als zeer interessant en zinvol ervaren. Vooral de grote diversiteit aan cliënten en therapievormen waren interessant om te zien. Zo kwam er tijdens deze dag een Parkinson patiënt voorbij die ondersteuning krijgt door middel van een app. Een interessante vernieuwing.

Bij één van de cliënten werd de toegevoegde waarde van logopedie mooi geïllustreerd. Een moeder van een kind met een taalontwikkelingsstoornis liet opnames horen van toen haar kind net was begonnen met de logopediebehandeling. Dit kon Linsey vervolgens zelf vergelijken met hoe het kind nu in de behandelkamer aan het praten was.

Belangrijk onderwerp van gesprek was de indirecte tijd. Jolanda heeft Linsey laten zien dat er veel tijd kwijt gaat aan het uitwerken van testgegevens, maken van handelingsplannen, contacten met scholen, maar ook contacten met de