Log in
Op 8 oktober is de wetenschapsraad bij elkaar gekomen om onder andere het Meerjaren Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg (MOPZ) te bespreken, waar de kennisagenda logopedie onderdeel van uitmaakt. De wetenschapsraad adviseert de NVLF hoe zij het beste invulling kan geven aan het MOPZ.
Redactie

De kennisagenda logopedie is in 2018 opgesteld door leden van de wetenschapsraad en bestaat uit 50 onderzoeksvragen die zijn opgehaald uit de logopedische praktijk.

De 50 vragen zijn onderverdeeld in drie thema’s:

  1. Effectiviteit van logopedisch handelen
  2. Multi- en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen
  3. Innovatie van logopedisch handelen

Inmiddels zijn we een klein jaar verder en heeft de wetenschapsraad geconstateerd dat ten minste 24 onderzoeksvragen al zijn opgepakt door de verschillende onderzoeksgroepen logopedie in Nederland. Deze vragen maken onderdeel uit van lopende onderzoeken. Een mooie score die laat zien hoe snel logopedische kennis wordt verdiept. Twee voorbeelden van onderzoeken die vragen uit de kennisagenda beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  1. Er wordt onderzocht of telelogopedie even effectief is als face-to-face behandeling bij de behandeling van dysartrie.
  2. Er wordt onderzocht op welke wijze signalering van spraak-/taalproblemen op het centrum voor jeugd