Log in
Dinsdag 14 april kwam de Wetenschapsraad (WR) van de NVLF voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. Als een van de eerste agendapunten van deze (online) vergadering werd besproken of de WR kan ondersteunen bij urgente vragen vanuit de praktijk/NVLF m.b.t. de COVID-19 maatregelen en de patiëntenzorg.

Hanneke Kalf gaf een update vanuit de klinische logopedie; zij ontwikkelde samen met de NVLF de factsheet en webinar ‘Logopedisch handelen bij COVID-19’. De opleidingen staan ook klaar voor ontwikkeling van webinars of voorlichtingsmateriaal.

Ook werd gesproken over de subsidies die dit jaar voor het eerst worden vrijgemaakt voor onderzoek binnen de paramedische zorg, waaronder de logopedie (ZonMw Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg). Op een heidag in februari heeft de WR met elkaar gespard over welke vragen uit de kennisagenda logopedie geschikt zijn voor samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen in Nederland, het versterken van mogelijkheden van junior logopedist-onderzoekers en welke kennis relatief snel beschikbaar gesteld kan worden aan de praktijk en bijdraagt aan patiëntparticipatie. Het projectidee wordt uitgewerkt door een consortium van logopedist-onderzoekers van binnen en buiten de WR en andere relevante stakeholders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de NVLF via logopedie@nvlf.nl.