Log in
Donderdag 14 november kwam de Studentenraad voor het eerst dit studiejaar bij elkaar. Met de studenten van de verschillende hogescholen is onder andere gesproken over het niet kunnen werken tussen afstuderen en de diploma-uitreiking en de zomertoer.

De studentenraad zelf heeft hier natuurlijk (nog) niet mee te maken, maar wel goed om te weten als zij dit van medestudenten horen: het komt voor dat studenten al klaar zijn met de opleiding, maar nog geen diploma hebben ontvangen. En zolang je nog niet in het bezit bent van het diploma logopedie, is het niet toegestaan om als logopedist aan de slag te gaan. Met de huidige hoeveelheid aan openstaande vacatures kan dat best vervelend zijn. Er wordt op dit moment door de hogescholen aan een oplossing gewerkt, zodat de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt soepeler verloopt.

Veel leden van de studentenraad hebben een van de Zomertoerbijeenkomsten bijgewoond. Zij waren vooral erg enthousiast over het tweede uur van de bijeenkomst waarin werd gediscussieerd over verschillende thema’s. Zij vonden het leuk om in gesprek te gaan met logopedisten, met elkaar om de tafel te gaan zitten en zo van elkaar te leren. Ook voelden zij zich erg serieus genomen