Log in

Voor 1 april moeten de zorgverzekeraars het inkoopbeleid voor 2022 publiceren. Omdat de meeste overeenkomsten logopedie doorlopen in 2022 (Alleen Zilveren Kruis en ENO bieden voor 2022 een nieuwe overeenkomst aan), verwachten we geen grote wijzigingen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2022.

Daarnaast vinden overleggen met de zorgverzekeraars plaats over de uitwerking van de werkagenda. Hieronder lees je een korte terugblik van de overleggen die hebben plaatst gevonden.


Zilveren Kruis

De afgelopen weken hebben Zilveren Kruis en NVLF meerdere overleggen gevoerd over de uitwerking van het kostenonderzoek en de werkagenda.
Tijdens het laatste overleg stond het stimuleren van digitale zorg in de logopedie centraal. Denk hierbij aan het stimuleren van zowel digitale consulten als digitale middelen voor de patiënt om tussentijds te oefenen, onder interactieve begeleiding van de logopedist. Het gaat om digitalisering in brede zin. Digitalisering kan onder andere bijdragen aan het verminderen van de wachtlijsten, met behoud van kwaliteit. De NVLF gaat een denktank organiseren waar ook Zilveren