Log in
Eerder deze maand hebben de NVLF en PPN gesproken met de NZa over het in rekening brengen van het multidisciplinair overleg (MDO).

Namens de NZa waren Josefien Kursten (directeur Regulering) Eline de Kogel (Manager eerstelijnszorg) en twee beleidsmedewerkers aanwezig. Namens de NVLF namen Michel Dutrée (voorzitter) en Marliek Schulte (beleidsadviseur) deel aan het overleg. Viola Zegers (directeur VVOCM) was namens PPN afgevaardigd.

Aanleiding voor dit bestuurlijk overleg met de NZa is dat de NVLF een stagnatie ziet voor het vormgeven van een prestatie MDO (Multidisciplinair Overleg) voor paramedici in de eerste lijn. De NVLF is van mening dat de gesprekken over het MDO in een cirkelredenering terecht zijn gekomen waardoor er geen oplossing komt voor dit probleem. Terwijl door de ontwikkelingen rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek het belang van multidisciplinair overleg steeds groter wordt.

De verschillende partijen hebben afgesproken om samen met alle paramedische beroepsgroepen, de zorgverzekeraars en de NZa een project te starten. Vanuit de inhoud en kwaliteit van zorg zal gekeken worden of een oplossing te vinden is met als sluitstuk een passende financiering. Hierbij wordt