Log in

Vrijdag 1 april heeft de NVLF een goed gesprek gehad met Kentalis. Aanleiding voor het bestuurlijk overleg waren de signalen die de NVLF ontving over de soms lastige samenwerking tussen de  eerstelijns praktijken en Kentalis.

Namens Kentalis namen Sybren Verschoor (Sectormanager Audiologische Centra) en Mark Vos (Sectormanager extramurale zorg / ZG-behandelgroepen) deel aan het gesprek. Namens de NVLF waren Michel Dutrée (voorzitter), Janneke de Waal (penningmeester/logopedist) en Marliek Schulte (beleidsadviseur) aanwezig.

De signalen die de NVLF van haar leden ontvangt betreffen zowel het domein onderwijs als de audiologische centra en de behandelgroepen. De verschillende domeinen waarin Kentalis werkt met de bijbehorende verplichtingen is ook vaak de reden waarom (over en weer) onduidelijkheid ontstaat in de samenwerking. Op dit moment zijn de partijen bezig met de uitwerking van ketenafspraken tussen de AC’s, ZG-behandelingen en de eerste lijn. Het streven is om de verschillende processen goed vast te leggen waarbij ook cluster-2 betrokken wordt. Om deze processen goed te beschrijven zal