Lees verder
Op donderdag 10 maart vond het eerste online spreekuur van de NVLF van dit jaar plaats. Onderwerp van gesprek was deze keer logopedie in de verstandelijke gehandicaptenzorg. De online bijeenkomst telde de meeste deelnemers tot nu toe; 24 logopedisten en twee medewerkers van het bureau van de NVLF.

Kim Sanders (logopedist en lid van de commissie Vakinhoud), Ellen Groenesteijn (logopedist en lid van de commissie SEB) Ruth Dalemans (bestuurslid ) Marliek Schulte (beleidsadviseur ) Charlotte Piers ( communicatieadviseur) waren namens de NVLF aanwezig en beantwoordden vragen van de overige deelnemers.

Vacatures

Een belangrijk punt op de agenda waren de vacatures logopedie in de VG-sector en het gebrek aan reacties. Waar eerder nog wel enkele reacties op een vacature binnenkwamen, komt er steeds vaker geen enkele reactie.

Marliek Schulte laat weten dit signaal de laatste tijd inderdaad steeds meer te horen. Er worden verschillende acties ondernomen die ervoor zouden moeten zorgen dat onder andere meer scholieren voor de opleiding logopedie kiezen. Zo volgt later dit jaar bijvoorbeeld een grote online campagne in samenwerking met het LOOL en een extern bureau met veel ervaring in jongerenmarketing. Het effect van dit soort activiteiten zal alleen pas op termijn merkbaar zijn. Voor de korte termijn heeft ook de NVLF helaas geen oplossing.

De deelnemende logopedisten vragen zich af hoe zij hun werkveld positief onder de aandacht kunnen brengen bij studenten.

Er worden verschillende manieren gedeeld en besproken om de VG-sector onder de aandacht te brengen op de hogescholen:

  • Voorlichting/scholing/gastlessen over de VG-sector;
  • Voorlichting/scholing/gastlessen over ondersteunende communicatie;
  • Stages (door een stage aan te bieden breng je het werkveld ook onder de aandacht);
  • Filmpjes over de sector, bijvoorbeeld de nieuwe videoserie ‘Te gast bij de logopedist’ die op verschillende manieren wordt ingezet om de verschillende werkvelden te promoten.

Er wordt ook opgemerkt dat begeleiders nog wel eens geïnteresseerd zijn in een overstap naar logopedie, maar het valt hen op dat de opleiding vervolgens zo anders is dan wat zij in de praktijk zien van een logopedist.

Vergoeding logopedie binnen de VG

Ook worden er zorgen geuit over de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn en de financiering van de VG-sector, door de invoering van de GZSP en de kabinetsplannen voor scheiding wonen en zorg.

De vergoeding voor eerstelijns logopedie past niet in de VG-sector. De eerstelijns-prestaties sluiten niet  goed aan. Behandeling gebeurt immers vaak indirect via ouder/mantelzorger. Er is meer sprake van coaching en begeleiding. Ruth Dalemans laat weten dat in het nieuwe beroepsprofiel veel meer aandacht is voor die rol van de logopedist.

Ook de vergoeding van het Multidisciplinair Overleg (MD) komt ter sprake. Marliek laat weten dat de vergoeding MDO een groot knelpunt is. Samen met de  verschillende betrokken partijen, zoals de NZa, wordt hard gezocht naar een passende oplossing.

Kwaliteitsregister Paramedici

Ook registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteitsgeregisteerde logopedist komt ter sprake. Veel deelnemers zijn het erover eens dat  het moeilijk is om voldoende punten te halen omdat voor logopedisten in de verstandelijke gehandicaptenzorg (te) weinig geschikte scholingen beschikbaar zijn.

Daarnaast lijkt het alsof  op dit gebied minder punten voor bijwonen scholingen worden gegeven dan andere sectoren binnen de logopedie. De NVLF laat weten dat men wanneer dat vermoeden bestaat bij een specifieke cursus contact op kan nemen met het bureau van de NVLF, zodat bekeken kan of en worden waarom dat zo is.

Verenigen?

Het laatste onderwerp dat wordt besproken is het voorstel van één van de deelnemers om een

aparte vereniging/vakgroep voor logopedisten in de VG-sector op te richten. Tot een paar jaar geleden bestond en dergelijke groep, maar deze is doodgebloed. Verschillende deelnemers hebben hier wel oren naar en de vraag is of de NVLF hierin iets kan betekenen. Marliek laat weten dat zij dit gaat bespreken.

De NVLF kijkt terug op een goed en interessant eerste spreekuur van 2022. Ook de deelnemers laten aan het einde van het uur weten nog wel verder te willen spreken. Dus wordt misschien wel vervolgd!

Heb je na het lezen van dit verslag nog vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar logopedie@nvlf.nl.

Over het Online Spreekuur
De idee voor het Online Spreekuur is voortgekomen uit de coronacrisis. Door de beperkingen werden veel bijeenkomsten online georganiseerd. Hoewel niets boven een bijeenkomst op locatie gaat, heeft elkaar online ontmoeten ook zijn voordelen. Het ontbreken van reistijd en verkeersdrukte zorgt ervoor dat het minder tijd en moeite kost om een uurtje met elkaar van gedachten te wisselen. Zodoende ontstond het plan om de leden vaker tussentijds te ontmoeten in een online spreekuur. Op deze manier blijven we als vereniging in contact met de leden en leden kunnen op een makkelijke en toegankelijke manier hun vragen stellen en/of suggesties delen. De onderwerpen voor het spreekuur kunnen heel breed of juist heel specifiek, op een actualiteit, worden ingestoken.

De opkomst was niet altijd hoog, maar de gesprekken waren goed en leerzaam. Daarom hebben het bureau en bestuur besloten om de spreekuren in 2022 één keer per kwartaal terug te laten komen.

Het volgende spreekuur vindt plaats op 2 juni. Is er een onderwerp dat jij graag zou willen bespreken, laat het ons weten via communicatie@nvlf.nl o.v.v. online spreekuur.