Log in
Woensdag 30 september vond de halfjaarlijkse bijeenkomst voor de lcv'ers in Woerden plaats. Zij volgden een masterclass en werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom onder andere de contractering 2020.
Redactie

De bijeenkomst startte met de masterclass ‘de toegevoegde waarde van belangenbehartiging voor professionals’ door Caelesta Braun en Bert Fraussen. Braun en Fraussen zijn universitair docenten werkzaam op de Universiteit Leiden, afdeling bestuurskunde. De lcv’ers kijken terug op een leerzame masterclass. Het was een boeiende middag die een andere kijk op zaken gaf. Een leerzame quote vonden zij bijvoorbeeld: “Als beide partijen een beetje ontevreden zijn over het resultaat, heb je een goed resultaat bereikt.”

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst bespraken de lcv’ers ontwikkelingen rondom de contractering 2020. Ook deelde de NVLF de landelijke ontwikkelingen, denk aan het Bestuurlijk Akkoord, de NZa-prestaties voor 2021 en de kwaliteitscyclus. De kwaliteitscyclus werd positief ontvangen. Met name de coachende rol van de auditor en de vrijheid om als praktijk je eigen (op-maat) doelen te stellen werden als grote meerwaarde gezien.

Wie zijn lcv’ers?
Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers (lcv’ers) zijn logopedisten die het vak logopedie vertegenwoordigen tijdens de gesprekken die beleidsmedewerkers van het NVLF-bureau