Lees verder
Weten wat er speelt bij de leden, inhaken op hun behoeften en met elkaar nadenken over de belangen van het vakgebied en de beroepsgroep. Dat zijn de doelen van de bijeenkomsten met de NVLF-Klankbordgroep. Dinsdag 14 mei jl. vond de vijfde bijeenkomst van de Klankbordgroep (KBG) plaats in Woerden.
Redactie

De opkomst was goed, 26 logopedisten uit verschillende delen van het werkveld. Opvallend was het hoge aantal logopedisten uit de gezondheidzorg. Niet eerder waren zij in zulke grote getalen aanwezig geweest. Een gunstige ontwikkeling gezien het doel van deze bijeenkomsten. De Klankbordgroep beoogt een zo volledige mogelijke dwarsdoorsnede van de ledenpopulatie te zijn.

Plenair

Na een gezamenlijke maaltijd werd de bijeenkomst afgetrapt met een plenair deel. Waar door de verenigingsmanager Boudewijn de Ridder actuele zaken werden toegelicht. Allereerst kwam het bestuurlijk akkoord voor paramedische zorg ter sprake. Kort voor de start van de bijeenkomst was bekend geworden dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een onderhandelaarsakkoord had bereikt met fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €15 miljoen. Dit onderhandelaarsakkoord moet nu eerst nog door de achterban worden goed gekeurd. Uiteraard kon ook de NZa monitor niet onbesproken blijven. Boudewijn kondigde acties aan die door de NVLF, maar ook haar leden moeten worden opgepakt. Verder werden de aanwezigen geraadpleegd over de plannen voor een online logopedieplatform voor het uitwisselen van kennis, kunde, vaardigheden, ervaringen en materialen.

Parallel

Na het plenaire deel gingen verschillende werkgroepen uiteen voor een aparte sessie. Zij gingen met elkaar in gesprek en deelden ervaringen over obstakels, uitdagingen en allerlei andere dingen waar je tegen aan loopt als logopedist én om na te gaan of de onderwerpen die de leden dagelijks bezighouden ook op de bestuursagenda staan. Bij de werkgroep Eerstelijns logopedisten kwamen onderwerpen aan de orde als: het calculatiemodel, patiëntenzorg en behandeltijd, contracten en zorgverzekeraars. Bij de Onderwijs logopedisten werden onderwerpen besproken als: profilering van het vakgebied richting leerkrachten, vakbladen, scholen en managers. Voorlichting over het verschil tussen vrijgevestigde logopedisten en logopedisten in het onderwijs. Verder werd gesproken over o.a. timemanagement, hoe onderling informatie uitwisselen en juridische bijstand. De werkgroep Gezondheidzorg logopedisten bespraken de problematiek van de verschuiving van tweede naar eerstelijnszorg in het kader van ‘zorg op de juiste plek’. Tweetaligheid van CvA’s en vergoeding herregistratie, lidmaatschappen en bijscholingen door ziekenhuizen. Verder o.a.: de basiskennis van vierdejaars logopedie stagiaires en ongediplomeerd werken van stageaires.

Tot slot

De KBG-bijeenkomst heeft veel informatie opgebracht. Zowel de deelnemers als de NVLF-medewerkers gaven aan bij een volgende bijeenkomst meer te voelen voor een korter plenair deel, zodat er meer tijd overblijft voor het paralleldeel. Een korter plenair deel moet volgens de NVLF niet minder onderwerpen betekenen. Er wordt ook veel waarde gehecht aan dit onderdeel omdat het de overeenkomsten en tegenstellingen in de werkvelden aan het licht brengt. We zoeken daarom voor de volgende KBG naar een vorm waarin we alle actualiteiten kunnen belichten en meningen kunnen delen.

Er zijn ook suggesties gedaan voor een verticale indeling van de werkgroepen. In plaats van een indeling op basis van werkveld, een indeling op basis van werkzaamheden. Dit is ook iets dat we wellicht gaan uitproberen in een volgende bijeenkomst.