Log in
Weten wat er speelt bij de leden, inhaken op hun behoeften en met elkaar nadenken over de belangen van het vakgebied en de beroepsgroep. Dat zijn de doelen van de bijeenkomsten met de NVLF-Klankbordgroep. Dinsdag 14 mei jl. vond de vijfde bijeenkomst van de Klankbordgroep (KBG) plaats in Woerden.
Redactie

De opkomst was goed, 26 logopedisten uit verschillende delen van het werkveld. Opvallend was het hoge aantal logopedisten uit de gezondheidzorg. Niet eerder waren zij in zulke grote getalen aanwezig geweest. Een gunstige ontwikkeling gezien het doel van deze bijeenkomsten. De Klankbordgroep beoogt een zo volledige mogelijke dwarsdoorsnede van de ledenpopulatie te zijn.

Plenair

Na een gezamenlijke maaltijd werd de bijeenkomst afgetrapt met een plenair deel. Waar door de verenigingsmanager Boudewijn de Ridder actuele zaken werden toegelicht. Allereerst kwam het bestuurlijk akkoord voor paramedische zorg ter sprake. Kort voor de start van de bijeenkomst was bekend geworden dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een onderhandelaarsakkoord had bereikt met fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €15 miljoen. Dit onderhandelaarsakkoord moet nu eerst nog door de achterban worden goed gekeurd. Uiteraard kon ook de NZa monitor niet onbesproken blijven.