Lees verder
Een kleine groep logopedisten ging met Zilveren Kruis, hoogleraar Ellen Gerrits en het verenigingsbestuur in discussie over een aantal stellingen. Lees hier het verslag van deze ‘denktank’.

De Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 bestrijken de onderdelen kwaliteit, organisatiegraad, informatie voor de patiënt, digitalisering en overig waaronder de voor de beroepsgroepen essentiële punten bekostiging en betaalbaarheid. De NVLF heeft een werkagenda opgesteld om de afspraken na te komen. Tijdens een gesprek met Zilveren Kruis over de uitwerking van de werkagenda logopedie is het idee ontstaan een denktank-bijeenkomst te organiseren. Dinsdag 25 mei heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Naast een afvaardiging van ZK en het verenigingsbestuur (Michel Dutrée en Manon van der list) waren Ellen Gerrits (hoogleraar logopedie) en een aantal logopedisten uit de dominante werkgebieden van ZK aanwezig, waarbij ook is gekeken naar een afspiegeling praktijk omvang (klein, middel, groot).

In een vrije discussie met elkaar is door de deelnemers ingediende stellingen gesproken over hoe we de logopedie gezamenlijk toekomstbestendig kunnen maken. De onderstaande stellingen zijn aanbod gekomen:

  • Alle logopedische behandelingen kunnen online;
  • De tarieven voor logopedie moeten omhoog;
  • Om als logopedist te kunnen innoveren is de hulp van zorgverzekeraars nodig;
  • Zorgverzekeraars en logopedisten kunnen beter strategisch samenwerken dan een eenzijdig contract sluiten.

De aanwezigen kijken terug op goede bijeenkomst waarin open met elkaar werd gediscussieerd. De bijeenkomst is voor herhaling vatbaar. Op basis van het gesprek binnen de denktank wordt een ‘white paper’ opgesteld waarin de resultaten van de gedachtewisseling wordt weergegeven. Zodra dit document gereed is, zal het met jullie worden gedeeld.