Lees verder
Tijdens de afgelopen Studentenraadbijeenkomst is weer veel kennis, ideeën en inspiratie opgedaan. Belangrijk onderwerp voor overleg was het aantrekken en behouden van nieuwe studenten voor de opleiding.
Redactie

De factsheet die eerder dit jaar verscheen toonde dalende cijfers in het aantal aanmeldingen voor de opleiding Logopedie. Die daling kan volgens de raadsleden komen door het geluid vanuit logopedisten en docenten zelf, namelijk dat je als logopedist weinig verdient en veel administratief werk moet verrichten. Met de factsheet naar actsheet willen wij nu ook de juist positieve kanten belichten. De studenten hadden veel input voor de positieve factsheet. Ook zijn er veel ideeën opgedaan omtrent promotie van de opleiding, bijvoorbeeld door het geven van masterclasses, die kunnen gaan over assertiviteit, houding, ademhaling, communicatie; noem maar op. Een logopedist die zo een masterclass geeft toont op een nieuwe manier het vak. Ook geven de studentenraadsleden aan dat studenten zelf het land in kunnen om de opleiding te promoten.

Met de studentenraad is besproken hoe tijdens de introductieweek van het nieuwe schooljaar de NVLF het studentenlidmaatschap beter onder de aandacht kan brengen. De studenten laten weten dat drukwerk, posters, stickers et cetera, nog goed werken. Ook geven zij aan dat workshops en cursussen geschikte middelen zijn om toe te lichten wat de NVLF is en doet.

De studentenraad komt in september weer bijeen, een exacte datum wordt nader bepaald.

Meer over de NVLF studentenraad