Lees verder
Dinsdag 19 mei vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst van 2020 plaats. De opkomst was hoog: zo’n 25 leden, die de drie werkvelden vertegenwoordigen, namen deel aan de online sessie.

Na een plenaire introductie van NVLF-voorzitter Michel Dutrée, gingen de leden per werkveld uiteen om drie kwartier de actualiteiten te bespreken met het aanwezige bestuurslid en een  beleidsadviseur van de NVLF. Per werkveld kwamen diverse onderwerpen aan bod:

Eerstelijn
De groep uit de eerstelijn sprak vooral over de gevolgen van COVID- 19 voor de praktijken. Bij de leden van de klankbordgroep leven veel vragen over de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars. Denk aan vragen als :Hoe wordt de hoogte van de vergoeding van de Continuïteitsbijdrage (CB) vastgesteld?, Hoe ziet de inhaalzorg eruit?, Krijg ik een vergoeding  voor de extra kosten die ik maak voor bijvoorbeeld PBM?  Veel vragen zijn nog niet concreet te beantwoorden omdat de zorgverzekeraars die onderdelen nog aan het uitwerken zijn. De klankbordgroep gaf aan dat zij niet door de individuele zorgverzekeraars over de CB zijn geïnformeerd.
Ook gaven de klankbordleden aan dat er behoefte bestaat aan een informatiefilmpje voor patiënten over het weer kunnen opschalen van de logopedische zorg. Waarbij ook de wens werd uitgesproken voor versies in verschillende talen zoals Pools, Engels, Berbers, Turks en Arabisch. Naschrift: NVLF heeft dit opgepakt en medio juni is het materiaal beschikbaar.
Ook werd duidelijk dat voor veel eerstelijnspraktijken het nog steeds lastig is om aan voldoende Persoonlijk BeschermingsMiddelen (PBM),  zoals desinfecterende handgel en mondkapjes, te komen. Onderling werden verschillende ideeën uitgewisseld, zoals contact opnemen met een regionale apotheker of een Tattooshop.

Per praktijk bleken er  grote verschillen te zijn in de inzet van telelogopedie de afgelopen maanden. Er zijn praktijken waarbij amper sprake is van omzetverlies doordat patiënten online werden behandeld en nieuwe patiënten werden ingepland. Terwijl er ook praktijken zijn waarbij patiënten lieten weten de behandeling voorlopig  te willen stoppen.

Gezondheidszorg
Binnen de gezondheidszorg is op dit moment uiteraard veel aandacht voor COVID-19. Het position statement, dat de NVLF heeft opgesteld, is ondersteunend geweest. Al hebben sommige instellingen ander beleid gevormd.  Momenteel speelt met name het opschalen van de poliklinische/eerstelijns zorg. De logopedie is afhankelijk van verschillende specialismen en merkt dat de opschaling paramedisch dan ook veel sneller gaat dan medisch. Verschillende instellingen hebben momenteel, door het uitstellen van de zorg, te maken met lange wachtlijsten die lastig in te lopen zijn. Ook het leveren van zorg op afstand door middels van telelogopedie werkt wisselend en is met name in de ouderenzorg sterk afhankelijk van mantelzorg.
Het onderzoek dat momenteel loopt vanuit de NVLF in samenwerking met het Radboud UMC naar de logopedische gevolgen van COVID-19 is ook besproken en wordt door de leden als zeer welkom ervaren.
Onderwijs
Door de klankbordgroepsleden die werkzaam zijn in het onderwijs werden ervaringen gedeeld, zoals:
– SBO-logopedisten worden nog steeds vervangen door een vrijgevestigde logopedist;
– Het beeld (door meerdere deelnemers bevestigd) dat de scholen wel SBO logopedisten willen behouden, zij hebben duidelijke hulpvragen over zorgleerlingen, maar de besturen willen er niemand voor in dienst nemen;
– Het signaal dat zowel Auris als Kentalis steeds minder geneigd zijn logopedisten voor ambulante dienstverlening in te zetten. De gedachte daarachter is dat je een onderwijsbevoegdheid zou moeten hebben. De gedeelde ervaringen blijken verschillend te zijn. Het gaat hier om het principe ‘gelijke beloning voor gelijke opleiding’, dus worden logopedisten gevraagd hun onderwijsbevoegdheid te halen. Bij Auris worden geen logopedisten meer aangenomen binnen de ambulante dienstverlening Bij Viertaal zijn logopedisten bij de ambulante dienst in dienst als logopedist.
Conclusie wordt getrokken: we zijn er organisch steeds taken bij gaan doen. Lijkt alsof we nu teruggefloten worden naar de papieren werkelijkheid;
– Logopedisten die bij de GGD werken en normaalgesproken screenings doen op scholen, worden, nu dat niet mogelijk is vanwege corona, ingezet in het corona-belteam, totdat externen weer welkom zijn op de scholen.