Log in
Dinsdag 19 mei vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst van 2020 plaats. De opkomst was hoog: zo’n 25 leden, die de drie werkvelden vertegenwoordigen, namen deel aan de online sessie.

Na een plenaire introductie van NVLF-voorzitter Michel Dutrée, gingen de leden per werkveld uiteen om drie kwartier de actualiteiten te bespreken met het aanwezige bestuurslid en een  beleidsadviseur van de NVLF. Per werkveld kwamen diverse onderwerpen aan bod:

Eerstelijn
De groep uit de eerstelijn sprak vooral over de gevolgen van COVID- 19 voor de praktijken. Bij de leden van de klankbordgroep leven veel vragen over de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars. Denk aan vragen als :Hoe wordt de hoogte van de vergoeding van de Continuïteitsbijdrage (CB) vastgesteld?, Hoe ziet de inhaalzorg eruit?, Krijg ik een vergoeding  voor de extra kosten die ik maak voor bijvoorbeeld PBM?  Veel vragen zijn nog niet concreet te beantwoorden omdat de zorgverzekeraars die onderdelen nog aan het uitwerken zijn. De klankbordgroep gaf aan dat zij niet door de individuele zorgverzekeraars over de CB zijn geïnformeerd.
Ook gaven de klankbordleden aan dat er behoefte bestaat aan een informatiefilmpje voor patiënten over