Log in

De Klankbordgroepen komen tweemaal per jaar bijeen om op basis van een gemeenschappelijk te bepalen agenda van gedachten te wisselen.

Donderdag 3 juni vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst van 2021 plaats. De opkomst was hoog: zo’n 25 leden, die de drie werkvelden vertegenwoordigen, namen deel aan de online sessie.

Na een plenaire introductie van NVLF-voorzitter Michel Dutrée, gingen de leden per werkveld uiteen om 60 minuten de actualiteiten te bespreken met het aanwezige bestuurslid en een  beleidsadviseur van de NVLF. Per werkveld kwamen diverse onderwerpen aan bod:

Eerstelijn
Het KP wordt besproken, men mist enige flexibiliteit. NVLF geeft aan dat dit signaal wordt besproken met het KP. Er wordt gevraagd of de kwaliteitscyclus verlengd? De 1e cyclus loopt eind volgend jaar af. De NVLF