Log in

Leden van de NVLF die in het onderwijs werken of in dienst zijn van een zorginstelling kunnen hun contributie verrekenen met bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. In de cao’s voor het onderwijs en de zorg zijn hierover afspraken gemaakt. Omdat de NVLF (indirect) partij is bij deze cao’s wordt de contributie als vakbondscontributie gezien.

Regeling gezondheidszorg
Lees hier de uitleg over hoe deze regeling werkt voor de leden in de intramurale gezondheidszorg. Voor de cao’s in de intramurale zorg heeft FBZ een overzicht gemaakt van de gemaakte afspraken.

Regeling onderwijs
Leden die werkzaam zijn in het onderwijs verwijzen wij naar deze webpagina. Hier staat alle