Log in
In de afgelopen zes maanden zijn er intensieve gesprekken gevoerd met zelfstandigen, verzekeraars, overheid en politiek over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het voorstel - een uitwerking van de afspraken - is op 3 maart 2020 overhandigd aan minister Koolmees van SZW.

Klik hier voor het bericht en het voorstel ‘Keuze voor Zekerheid’ van de Stichting van de Arbeid.

Het kabinet komt voor de zomer met een voorstel voor een verplichte aov voor zelfstandigen zonder personeel. De verwachte ingangsdatum is 2024. De NVLF volgt deze ontwikkeling nauwlettend.